Program HackCon#11

HackCon
#11_2

Program for HackCon#11/preHackCon#11

HackCon#11 arrangeres uke 7, 17. - 18. februar 2016 i Oslo.
preHackCon#11 (NSC) arrangeres uke 7, 15. - 16. februar 2016 i Oslo.

Prisen på HackCon#11 avhenger av påmeldingstidspunkt:

  • Påmelding innen 12.12.2015: 3.961,-  kroner pr. deltager
  • Påmelding innen 25.01.2016: 4.461,- kroner pr. deltager
  • Påmelding innen 12.02.2016: 4.961,- kroner pr. deltager
  • Påmelding fra 13.02.2016: 6.000,- kroner pr. deltager
  • postHackCon koster kr. 6.300,- pr kurs pr. deltager

At det koster 61 kroner til slutt er ikke en tilfeldighet, HackCon#12 vil ha 62 kroner til slutt osv. Det tilkommer moms på HackCon. Alle påmeldinger er bindene. Det tilkommer et gebyr på 150,- kroner ved for sen innbetaling. Det gjøres oppmerksom på at antall plasser er begrenset. Programendringer kan forekomme pga. sykdomsforfall eller andre forhold. Foredragene vil kunne være på engelsk eller norsk (evt. eller svensk/dansk).

Husk at det er bindende påmelding - ingen retur av påmeldingsavg. - du kan imidlertid sende en annen fra din bedrift hvis du selv ikke kan. Fakturering starter rundt oktober/november.

PreHackCon#11, 15. – 16. | 2 | 2016 

Mandag – tirsdag

Kurs 1 – TBA

 

Kurs 2 - TBA

HacKCon#11

Onsdag - dag 1, 17. | 2 | 2016

08.15

Dørene åpnes

08.15 - 10.10

Registrering HackCon#10

09.00 - 09.15

Administrativ informasjon

09.00 - 09.45

TBA
TBA.

 

 

10.15 - 11.00

Keynote

TBA. 

 

 

11.15 - 12.00

TBA
TBA.

 

 

12.10 - 13.00

Lunsj

 

 

13.00 - 13.45

TBA
TBA.

 

 

14.00 - 14.45

TBA
TBA.

 

 

15.00 - 15.45

TBA
TBA.

 

 

16.00 - 16.45

TBA
TBA. 

 

 

17.00 - 17.45

TBA
TBA.

 

 

18.00 - 23.00

Sosialt arrangement
Her har du muligheten til å knytte kontakter og bli kjent med andre. Lett middag og underholdning med mer. Nettverket sørger for middag med mer.

23.00

Dørene låses

Torsdag 18 | 2 | 2016

08.15

Dørene åpnes

09.00 - 09.45

TBA
TBA.

 

 

10.00 - 10.45

TBA
TBA.

 

 

11.00 - 11.45

TBA
TBA.

 

 

11.45 - 12.30

Lunsj

12.30 - 12.50

Loddtrekning med med

 

 

12.50 - 13.50

TBA
TBA.

 

 

14.05 - 14.50

TBA
TBA.

 

 

14.55

HackCon#11 slutt