Høstkurs 2021 - Hvordan sette opp en sikker skyplattform

* * * Kurset er fulltegnet * * *

Årets høstkurs (2021) er et ønsket kurs fra det norske sikkerhetsmiljøet.

Formålet med årets kurs er å hjelpe deg med en trygg reise ut i skyen. Kurset vil ta for seg hvordan du setter opp en trygg og sikker skyplattform, hvordan du finner sårbarheter i skyen, og ikke minst hvordan du drifter og forvalter skyen på en trygg og sikker måte.

Høstkurset har helt siden starten i 1997 holdt svært høy standard, og har alltid vært fullbooket. Årets kurs er ikke noe unntak. Også i år har vi hentet inn de dyktigste innen dette fagfeltet. De vil sammen med deg gjennom 4 dager lære deg "alt" om skyen fra å sette opp infrastruktur, finne sårbarheter og ikke minst hvordan du skal drifte og forvalte skyen på en trygg og sikker måte. Vi lover deg - dette er et kurs du ikke vil gå glipp av. Her vil du lære teknikker som du kan bruke med en gang for å hjelpe deg til en trygg skyreise, eller bruke skyen på en trygg og sikker måte hvis du allerede er ute i skyen. 
 
Kurset har teknisk middel nivå og passer for alle som ønsker å bruke og forvalte skyen på en trygg og sikker måte! 

Husk på grunn av Covid-19 er det svært begrenset med antall plasser - så meld deg på allerede i dag. Vi sater på å kjøre kurset i sann HackCon ånd som en live og fysisk kurs!
Kurset vil bl.a dekke:

- Grunnleggende om hvordan skyen fungerer.
- Hva må du tenke på før du tar i bruk skyen, og om sky er rett teknologi for deg.
- Hvordan sette opp en sikker skyplattform.
- Hvordan finne "riktige" og viktige sårbarheter i skyplattformen.
- Hvordan avdekke og følge opp sårbarhetene i skyplattformen (både manuelt og automatisk)
- Hvordan forvalte å drifte skyplattformen på en trygg og sikkermåte.
- Vi går også gjennom noe jus, avtaleverk, og personvern slik at du ikke går i noen feller når du tar i bruk skyen (ca 2 - 2,5 timer etter lunsj dag 4) (flere kursholdere).

Formålet med kurset er at du skal kunne ta i bruk og forvalte skyen på en trygg og sikker måte! Dette er et av de viktigste kursene du går på i 2021 når det gjelder sky!

This session will be held by Karim El-Melhaou. Karim is a Security Architect working for a Sovereign Wealth Fund currently as part of its Cloud Centre of Excellence team, ensuring a secure journey to the cloud. Besides the ongoing Cloud journey he is a member of the organizations Blue team, responsible for increasing the security posture and implementing an architecture capable of defending against sophisticated attackers.

He has spent the past years working mostly focused on Cloud security and has experience training IT professional in both Cloud and security through private engagements for organizations and HackCon.

Vi håper å se deg på høstkurset!
Date Når: 11. - 14. oktober ( 09:00 -15:00 )
Location Sted: P-hotell Oslo
Pris:
- Påmelding innen 08.10.2021: 15.950,-  kroner pr. deltager

Høstkurs 2021 - Hvordan sette opp en sikker skyplattform

* * * Kurset er fulltegnet * * *

Årets høstkurs (2021) er et ønsket kurs fra det norske sikkerhetsmiljøet.

Formålet med årets kurs er å hjelpe deg med en trygg reise ut i skyen. Kurset vil ta for seg hvordan du setter opp en trygg og sikker skyplattform, hvordan du finner sårbarheter i skyen, og ikke minst hvordan du drifter og forvalter skyen på en trygg og sikker måte.

Høstkurset har helt siden starten i 1997 holdt svært høy standard, og har alltid vært fullbooket. Årets kurs er ikke noe unntak. Også i år har vi hentet inn de dyktigste innen dette fagfeltet. De vil sammen med deg gjennom 4 dager lære deg "alt" om skyen fra å sette opp infrastruktur, finne sårbarheter og ikke minst hvordan du skal drifte og forvalte skyen på en trygg og sikker måte. Vi lover deg - dette er et kurs du ikke vil gå glipp av. Her vil du lære teknikker som du kan bruke med en gang for å hjelpe deg til en trygg skyreise, eller bruke skyen på en trygg og sikker måte hvis du allerede er ute i skyen. 
 
Kurset har teknisk middel nivå og passer for alle som ønsker å bruke og forvalte skyen på en trygg og sikker måte! 

Husk på grunn av Covid-19 er det svært begrenset med antall plasser - så meld deg på allerede i dag. Vi sater på å kjøre kurset i sann HackCon ånd som en live og fysisk kurs!
Kurset vil bl.a dekke:

- Grunnleggende om hvordan skyen fungerer.
- Hva må du tenke på før du tar i bruk skyen, og om sky er rett teknologi for deg.
- Hvordan sette opp en sikker skyplattform.
- Hvordan finne "riktige" og viktige sårbarheter i skyplattformen.
- Hvordan avdekke og følge opp sårbarhetene i skyplattformen (både manuelt og automatisk)
- Hvordan forvalte å drifte skyplattformen på en trygg og sikkermåte.
- Vi går også gjennom noe jus, avtaleverk, og personvern slik at du ikke går i noen feller når du tar i bruk skyen (ca 2 - 2,5 timer etter lunsj dag 4) (flere kursholdere).

Formålet med kurset er at du skal kunne ta i bruk og forvalte skyen på en trygg og sikker måte! Dette er et av de viktigste kursene du går på i 2021 når det gjelder sky!

This session will be held by Karim El-Melhaou. Karim is a Security Architect working for a Sovereign Wealth Fund currently as part of its Cloud Centre of Excellence team, ensuring a secure journey to the cloud. Besides the ongoing Cloud journey he is a member of the organizations Blue team, responsible for increasing the security posture and implementing an architecture capable of defending against sophisticated attackers.

He has spent the past years working mostly focused on Cloud security and has experience training IT professional in both Cloud and security through private engagements for organizations and HackCon.

Vi håper å se deg på høstkurset!