Om HackCon

Den nasjonale cyber/informasjonssikkerhetskonferanse HackCon ble etablert i 2005 av nettverket. nettverket består av personer fra Norge som innehar høy sikkerhetskompetanse innen cyber/informasjonssikkerhet. Målet var å skape praktiske cyber/informasjonssikkerhetskurs og sikkerhetskonferanse, kombinert med en sosial møteplass for å møte fremtidens utfordringer innen cyber/informasjonssikkerhet. nettverket hadde gode relasjoner med KINS (Foreningen kommunal informasjonssikkerhet) og Honeynor, og sammen ble vi enige om å arrangere HackCon # 1 den 8. og 9. februar 2006. 

 

Konferanser/kurs tilsvarende HackCon er som regel ganske dyrt, men for oss er det viktig å holde prisene nede. Grunnen er at vi ønsker at informasjon skal spres bredest mulig i samfunnet, og at flest mulig får muligheten til å delta. 

 

Vi ønsker å gi deltakerne best mulig kunnskap for å møte fremtidige utfordringer innen cyber/informasjonssikkerhet. Hvert år, innen temaer som anses som relevante, gjennomgås det derfor rundt 1000-1200 presentasjoner og forskningsresultater for å plukke de absolutt beste foredragsholderne. Fra presentasjonene/forskningen som vi går gjennom, får om lag én prosent (12 hvert år) muligheten til å presentere på HackCon. Vi har hatt foredragsholdere fra Norge, Sverige, USA, Canada, Sør-Afrika, New Zealand, England, Italia, Spania og mange andre land.

 

Vi velger de beste foredragsholderne, derfor holder foredragsholderne på HackCon et veldig høyt nivå, hvor foredragsholderne dokumenterer sine temaer godt med praktiske eksempler og demoer. Grunnen er at vi ønsker å gi deltakerne reelle eksempler å ta med seg tilbake og bruke det for å møte fremtidige utfordringer, samt at "seeing is believing"!

 

HackCon er i stor grad brukerstyrt. Du kan sende inn ønske om at det blir tatt opp spesielle emner eller ett bestemt foredrag på HackCon - i såfall må du sende inn ønsket via kontaktskjema eller e-post til post [at] hackcon [dot] org. Vi vi da søke i vårt nettverk for å finne blant de fremste i verden innenfor det aktuelle tema og få de til HackCon.

 

Hvis du har en relevant presentasjon, og ønsker å forelese på HackCon, kan du sende oss en CFP (Call for paper) før 31. desember, og vi vil ta kontakt med deg. Dette gjør du ved å sende en e-post til post [at] hackcon [dot] org.

 

Vi mener det er tre pilarer som er relevante innen cyber/informasjonssikkerhet, som er

 

- Digitale elementer
- Fysiske elementer
- Psykologiske elementer

 

På HackCon viser vi hvordan alle pilarer henger sammen. Det hjelper ikke å ha brannmurer, IDS/IPS og alle slags teknologiske implementeringer, hvis du mangler fysisk sikkerhet. Og det hjelper ikke med teknisk og fysisk sikkerhet hvis de ansatte blir lurt av social engineering.

 

Formålet med HackCon er å gi et klart bilde av nåværende/fremtidige utfordringer, slik at vi kan møte dem med best mulig kunnskap. Dette er grunnen til HackCon fokuserer på alle de tre pilarene for å gi deltakerne kunnskap om hvordan man skal håndtere disse best mulig i det virkelige liv. HackCon arrangerer også praktiske og intensive sikkerhetskurs. Ved å tilby denne type kurs gir det deltakerne et godt utgangspunkt for å møte nåværende og kommende utfordringer innen cyber/informasjonssikkerhet.

 

En av våre pilarer er også at vi skal bidra til samfunnsutviklingen. Ett av prinsippene har vært at hvis vi kan redde ett barn til et bedre liv, har vi lykkes og gjort vår borgerplikt. For mer informasjon om veldedighet, se under fanen "OM OSS/Veldedighet".

 

Navnet "HackCon" har sin opprinnelse fra ordene" Hack "og" Con ". 'Hack' er valgt på grunn av den opprinnelige betydningen av ordet fra de tidlige dager, hvor det vanligvis beskrevet god kode eller når noen har gjort noe gjør ting det ikke var ment å gjøre og løste ulike problemer. "Con" har en dobbel betydning; både "Convention" og en forkortelse av "Come on nerder" - siden "nerd" var navnet mange av oss fikk da vi hadde en genuin interesse for vitenskap, teknologi og selvfølgelig datamaskiner og nettverk. Dette er også å hedre en gruppe mennesker som Bill Gates, Steven Paul, Larry Page, Sergey Brin, Gerald Combs for å nevne noen, og alle de andre som har gjort eller gjør en fantastisk jobb ved å utvikle den teknologiske verden vi alle bor i.

 

HackCon er for personer som er genuint interessert i teknologi, psykologi, IT og sikkerhet, og som ønsker å forbedre sine kunnskaper innenfor disse områdene for å ivareta sine virksomheter og interesser i de nåværende og kommende utfordringer innen cyber/informasjonssikkerhet. HackCon er ikke en "hacker forum", "hacker institusjon" eller et sted hvor folk er lært opp til å bli "onde" hackere. Vi ønsker ikke å bli assosiert med noen av disse verdiene, da det går på tvers av HackCons formål og integritet.

 

Vi vil ønske dere alle velkommen til HackCon for å gjøre HackCon til den store årlige opplevelse som det er.