Veldedighet/Veldedighetsarbeid

 

En av grunnpilarene til nettverket er at det skal bidra til samfunnsutvikling. Ett av prinsippene har vært at hvis vi greier å redde ett barn til et bedre liv, har vi lykkes og gjort vår borgerplikt. nettverket vil gi penger til forskjellige prosjekt rettet mot barn i utviklingsland for å bedre deres hverdag. Målet er å gi bidrag hvert år etter årets HackCon. Hvert år har vi gitt til veldedighet, første gang 2007. Under ser du hva og hvem vi har gitt til i år (2022). I 2023 er det planlagt og gi kr. 25.000. Til hvem som mottar pengene blir bestemt i desember 2023.  

 

Vi vet at vi alene ikke kan skape en bedre fremtid for alle, men vi føler at vi har lykkes hvis vi kan redde noen få - vi håper derfor at du blir med oss for å skape en bedre felles fremtid som de som er minst ressurssterke i denne verden.

 

 

Hvis vi greier å redde ett barn til et bedre liv, har vi lykkes!

 

I 2022 er det gitt til følgende prosjekter:

 

 

Første gang HackCon gav støtte var i 2007. Da gav HackCon 60.000 Rand (ca 52 tusen kroner, en månedslønn for en ufaglært arbeider er ca 1000 - 2500 Rand pr. måned) til Little Lambs Day Care, Cape Town i Sør-Afrika. Dette prosjektet ble valgt fordi det hjelper barn som bor i slummen til å få et bedre liv, og håpet er at disse barna på sikt kommer seg ut av sine nåværende situasjon og hjelper andre. Under og ved siden av ser du bilde av lederen, senteret, og bilde av "slummen" i nærheten.

 

   

 

Tusen takk for at du som er en del av sikkerhetsmiljøet bidrar til å gjøre verden til en bedre plass!