Veldedighet/Veldedighetsarbeid

 

En av grunnpilarene til nettverket er at det skal bidra til samfunnsutvikling. Ett av prinsippene har vært at hvis vi greier å redde ett barn til et bedre liv, har vi lykkes og gjort vår borgerplikt. nettverket vil gi penger til forskjellige prosjekt rettet mot barn i utviklingsland for å bedre deres hverdag. Under kan du se hvilken prosjekt(er) vi hittil har gitt støtte til. Vi vet at vi alene ikke kan skape en bedre fremtid for alle, men vi føler at vi har lykkes hvis vi kan redde noen få - vi håper derfor at du blir med oss for å skape en bedre felles fremtid som de som er minst ressurssterke i denne verden.

hvis vi greier å redde ett barn til et bedre liv, har vi lykkes

 

- I høst 2021 er det lagt opp til at vi skal gi 50.000 kroner til Kirkens nødhjelp til kvinnesenteret i Kongo. På senteret Dorcas Hus får voldtatte og mishandlede kvinner (også jentebarn) hjelp til å vende tilbake til livet.

 

- I 2018 ble det gitt 50.000 kroner til Kirkens nødhjelp til kvinnesenteret i Kongo. På senteret Dorcas Hus får voldtatte og mishandlede kvinner (også jentebarn) hjelp til å vende tilbake til livet. 

 

- I 2017 ble det gitt 50.000 kroner til Kirkens nødhjelp til kvinnesenteret i Kongo. På senteret Dorcas Hus får voldtatte og mishandlede kvinner (også jentebarn) hjelp til å vende tilbake til livet.

 

- I 2015 ble det gitt 40.000 kroner til forskjellige prosjekter for barn i katastrofeområder. Pengene ble gitt til Redd Barna og Kirkens nødhjelp.

 

- I 2014 ble det gitt 20.000 kroner til Redd Barna til barn i katastrofeområder.

 

- I 2013 ble det gitt 15.000 kroner til forskjellige prosjekter for barn i katastrofeområder.

 

- I 2012 ble det gitt kr 10.000 kroner til forskjellige prosjekter for barn i katastrofeområder.

 

- I 2011 ble det gitt kr. 50.000 kroner til barnehjemsprosjekt i Bolivia.

 

- I 2010 ble det gitt kr. 50.000 kroner til barnehjemsprosjekt i Boliva.

 

- I 2009 ble det gitt kr 30.000 kroner til Redd Barna vedrørende ulike flomkatastrofer.

 

- i 2007 ble det gitt 60.000 Rand (ca 52 tusen kroner, en månedslønn for en ufaglært arbeider er ca 1000 - 2500 Rand pr. måned) til Little Lambs Day Care, Cape Town i Sør-Afrika. Dette prosjektet ble valgt fordi det hjelper barn som bor i slummen til å få et bedre liv, og håpet er at disse barna på sikt kommer seg ut av sine nåværende situasjon og hjelper andre.