< Forrrige nyheter Neste nyheter >
Er dagens sikkerhetstekning feil/gått ut på dato?

Er dagens sikkerhetstekning feil/gått ut på dato?

Fredag 25, November

Gjør dagens tradisjonelle sikkerhetstekning gjør oss mer sårbar! For å ivareta sikkerheten i virksomheten blir vi bombardert med at vi må implementere sikkerhetsstandarder, tekniske sikkerhetsbarrierer, risikostyring, øke kunnskapsnivået innen sikkerhetstenkning, og ikke minst ha en sikkerhetskultur i virksomheten. Men gjør dette oss mer sikker?

Etter mer enn 20 års arbeid innen sikkerhetsområdet, og spesielt siste årene innen risikostyring og organisasjonsutvikling kan det virke som om måten vi tradisjonelt tenker sikkerhet på ikke er tilstrekkelig godt. Faktisk vil vi påstå at den gjør oss mer sårbar enn det vi egentlig trenger å være! Spørsmålet er da må vi tenke annerledes for å ivareta sikkerheten i virksomheten. Svaret er definitivt ja!


I denne sesjonen vil vi gå gjennom hvorfor vi mener at dagens sikkerhetstenkning er "gått ut på dato" og gjør oss mer sårbare enn det vi trenger å være, og hvordan vi bør tilnærme oss sikkerhetstekningen i forhold til morgendagens utfordringer for å ivareta sikkerheten bedre. 

 

Mer informasjon på: https://hackcon.org/aktiviteter/hackcon12.