HackCon Online

HackCon har gått sammen med store deler av sikkerhetsmiljøet i Norge og lagd HackCon Online. 

 

HackCon Online er gratis og arrangeres uken før selve HackCon (HackCon Online 2025; 03.02 - 07.02.2025)!  På HackCon Online kan du delta på ulike sikkerhetswebinarer hver dag.

 

HackCon og preHackCon (spesialkurs for operativ IT-sikkerhet) vil være i den stilen som du allerede kjenner. Det vil si fysiske eventer og møteplass for sikkerhetsinteresserte i Norge. HackCon tas ikke opp og derfor er foredragsholderne mer frie til å snakke om teama som ikke kommer frem i offentligheten. 

 

Hvor melder du deg på HackCon Online

HackCon Online er som HackCon et «non-profit-basert» initiativ med bred deltagelse fra store delere av det norske sikkerhetsmiljøet, og målgruppen er personer som jobber med IT-sikkerhet.

 

Påmleding til HackCon Online 2025: Lenke kommer i desember 2024. 

 

HackCon
Cyber Security for Security Professionals

 


 

Tidligere HackCon Online

HackCon Online 2024;
Klikk her for presentasjonen for HackCon Online 2024 (nytt vindu).

 

HackCon Online 2023;
Klikk her for presentasjonene for HackCon Online 2023 (nytt vidu).

 

HackCon Online 2022 og HackCon#17 (Covid);
Klikk her for presentasjonene for HackCon Online 2022 (nytt vidu).