< Forrige nyhet Neste nyhet >
Røyk og speil: russiske påvirkningsoperasjoner

Røyk og speil: russiske påvirkningsoperasjoner

Torsdag 04, Januar 2024

Er du klar over at vi daglig blir forsøkt manipulert på nett og sosiale medier? Er du istand til å avdekke manipulasjonen?

I dette foredraget vil få innsikti i hvordan Russland bruker manipulasjon på nett og sosiale medier for å oppnå strategiske mål.

 

Foredraget inkluderer konkrete eksempler på russiske påvirkningsoperasjoner, inkludert metoder og virkemidler. Påvirkningsoperasjoner søker ofte å undergrave tillit, også til virksomheter og systemer, gjennom å utnytte kognitive sårbarheter.

 

Foredrgate holdes av Eskil Grendahl Sivertsen fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). 

 

Eskil Grendahl Sivertsen er spesialrådgiver tilknyttet C-SPI-prosjektet (Cyber-Social Propaganda & Influence) som han var med på å etablere i 2019. Her har han spesialisert seg på kognitiv krigføring og påvirkningsoperasjoner som en del av sammensatte trusler, inkludert aktører, metoder, risikoer og motstandsdyktighet.

 

Eskil har en bachelorgrad i Corporate Communications fra Queen Margaret University i Edinburgh og en mastergrad i Strategic Communications fra Ithaca College og Cornell University i New York. I tillegg har han Forsvarets befalsskole og militære kurs i blant annet informasjonsoperasjoner (InfoOps) og psykologiske operasjoner (PSYOPS).

 

Han har jobbet med strategisk kommunikasjon siden 2004 både sivilt og militært, blant annet i teknologi- og kommunikasjonsbransjen, som presse- og informasjonsoffiser og som kommunikasjonsrådgiver for seks forsvars- og utenriksministre. Han har også skarp erfaring som PSYOPS-offiser fra internasjonale operasjoner. Fra krisestaben i Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet har han erfaring med tverrsektoriell krisehåndtering og samvirkeøvelser. Eskil har flere roller i forsvarssektoren, blant annet i Heimevernet og som veileder i InfoOps og PSYOPS ved Forsvarets Høgskole. Han er en hyppig brukt foredragsholder, gjesteforeleser og kommentator i mediene.

 

Her får du lære om påvirkning og hvordan det skjer - dette er foredrag du ikke vil gå glipp av!

 

Meld deg på HackCon#19 her